ข้อมูลนักวิเคราะห์

เอกสาร วันที่ ดาวน์โหลด
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 01 ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลด
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 14 พฤศจิกายน 2560 ดาวน์โหลด
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 05 ตุลาคม 2560 ดาวน์โหลด
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด 07 มิถุนายน 2559 ดาวน์โหลด
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด 03 มิถุนายน 2559 ดาวน์โหลด
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด 21 เมษายน 2559 ดาวน์โหลด