นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ ก่อตั้ง เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2537

กลุ่มครอบครัวทวีแสงสกุลไทย (หรือ “กลุ่ม ช.ทวี” ) โดย นายชอ ทวีแสงสกุลไทย และนางอุษา ทวีแสงสกุลไทย เป็นผู้บุกเบิกธุรกิจรถขนส่งในจังหวัดขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม
บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) ก่อตั้ง
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน
2537

ปี 2548

บริษัทฯ ก่อตั้ง “บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จำกัด” (“CTV-TMT”)

Initial Public Offering:
“IPO” ในปี 2556

ราคาหลักทรัพย์

CHO
0.60
2,836,080
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
- (-%)
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
1,703,830
มูลค่าการซื้อขาย (พันบาท)
ดูราคาหลักทรัพย์

กิจกรรมต่างๆ


ดูทั้งหมด

อีเมล์รับข่าวสาร


สมัครรับข่าวสาร

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 265 หมู่ 4 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร: 043-043-888
โทรสาร: 043-043-899
อีเมล: ir@cho.co.th