ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 265 หมู่ 4 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร: 043-043-888
โทรสาร: 043-043-899
อีเมล: ir@cho.co.th