ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น : CHO
(สกุลเงิน THB)
0.60
- (-%)
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
2,836,080
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,703,830
มูลค่าการซื้อขาย (พันบาท)
0.60
วันก่อนหน้า
0.60
ราคาเปิด
0.60 / 140,700
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
0.61 / 903,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
0.60 - 0.61
ช่วงราคาระหว่างวัน
0.59 - 1.18
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์