ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น : CHO
(สกุลเงิน THB)
0.94
- (-%)
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
11,051,000
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
10,311,331
มูลค่าการซื้อขาย (พันบาท)
0.94
วันก่อนหน้า
0.92
ราคาเปิด
0.93 / 1,381,100
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
0.94 / 328,200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
0.92 - 0.95
ช่วงราคาระหว่างวัน
0.47 - 1.24
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์